TVKit

Een screenshot van het project

TVKit een cli tool waarmee je en proxy server start die een modern projecten gemaakt is met o.a. Vite toch kunt draaien op oude browsers en smart tvs.

De bestaande @vitejs/plugin-legacy richt zich op de build fase en bied geen ondersteuning voor de dev server. Dit is waar tvkit in uitblinkt.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.