Pokémon

Een screenshot van het project

Een opdracht die we bij Triple geven aan developers die net bij Triple zijn begonnen. De opdracht is om een Pokémon app te maken met behulp van de Pokeapi

Ook al was deze opdracht niet voor mij bedoelt, leek het mij wel een leuk. Ik heb de opdracht (uiteraard) gemaakt met behulp van SvelteKit.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.