Skillz

Een screenshot van het project

Om de kennisdeling binnen Triple te verbeteren is een tool ontwikkeld waar je kan aangeven waarmee je ervaring hebt, zodat wanneer je hulp nodig hebt, je kunt opzoeken wie je daarmee kunt helpen.

De interface die voor het invoeren van vaardigheden was opgezet d.m.v. diverse formulieren en voelde moeizaam aan. Ik had ideeën over hoe dat beter kon en heb deze als een Svelte dummy applicatie laten zien.

Enthousiast is de site omgeschreven naar een API, en gebruikt deze nu de SPA frontend. Tijdens het koppelen van de api heb ik nog een custom spinner gemaakt.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.