Vrumona Bonustool

Een screenshot van het project

Een update aan de bestaande vrumona.nl website waarbij de Bonustool een upgrade kreeg.

De bonustool bestaat uit 5 stappen, en deze stappen zijn nu zo opgezet dat elke stap op een eigen url te testen is. Dit i.c.m. de nieuwe autosave feature maakt het doorontwikkelen van de stappen een fijne developer ervaring. De gegevens worden in deze Create React App gedeeld doormiddel van Redux Toolkit store.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.