Swagger Explained

Een screenshot van het project

Swagger Explained is een webapp waarmee je een bestaande openapi.yaml of swagger.json specificatie kun bekijken. Deze wordt dan getoond aan de linkerkant en aan de rechterkant verschijnt de documentatie van de opgeven OpenAPI Specification. Door in het linkerpaneel op een onderdeel te klikken springt de documentatie rechts naar het betreffende hoofdstuk.

Deze is name bedoelt voor de schrijvers van de documentatie, voor de lezers is er natuurlijk Swagger UI

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.