Svelte SSR go

Een screenshot van het project

Svelte SSR Go is een proof-of-concept om Svelte componenten serverside te renderen (SSR) via een andere servertaal dan node of deno.

Voor het poc heb ik Go als servertaal gebruikt. Met behulp van v8go als embedded javascript runtime en esbuild met de esbuild-svelte plugin het compilenv an svelte component en deze te bundelen naar een javascript en css bestanden.

Het was een interesant en geslaagd experiment, maar zou adviseren waar mogelijk SvelteKit op een node server te draaien.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.