svelte-preprocess-react

Een screenshot van het project

svelte-preprocess-react is een npm package die ervoor zocht dat je React componenten binnen een Svelte app kunt gebruiken en vice versa.

Deze is ontwikkeld als preprocessor waardoor de Svelte compiler wordt verrijkt met nieuwe react: syntax.
Wil je een React component gebruiken in je Svelte applicatie, dan schrijf je <react:MyButton /> en de preprocessor zorgt ervoor dat de MyButton word ge-sveltified.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.