svelte-cannon

Een screenshot van het project

svelte-cannon is een library waarme je eenvoudiger binnen Svelte gebruikt kunt maken van de cannon-es
3D physics engine.

Dit leuke hobby project is een prachtige mix van wat ik allemaal leuk vind: Svelte, 3D, physics simulations en libraries schrijven.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.