Socialcast PHP Client

Een screenshot van het project

De Philips projecten maken allemaal gebruik van "Connect Us" dat draait op het sociaal netwerk voor bedrijven: Socialcast. Om het gebruik van de REST interface te vereenvoudigen heb ik een geavanceerde Socialcast PHP Client geschreven.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.