PR Tool

Een screenshot van het project

Met de PR tool kun je pull-requests van Azure DevOps, Bitbucket & Gitlab op één plaats terugzien. Deze app toont het aantal PR's dat aandacht nodig heeft direct in de macOS menubalk als actieve reminder.

Voor deze (macOS) tool heb ik het concept, design & de implementatie uitgevoerd.

Het kwam regelmatig voor dat PR e-mails over het hoofd werden gezien, of dat er begonnen was aan een review, maar deze niet afgerond (approved) werden. Hierdoor waren collega's onnodig op mij aan het wachten en vice-versa.

Deze app is gemaakt in Electron en zijn de designs gemaakt in Figma.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.