Pixi Inspector

Een screenshot van het project

Om het schrijven van Pixj.js (2D WebGL) applicaties te vereenvoudigen heb ik een Pixi Inspector geschreven, een Chrome Extension waarbij je de scene graph kunt zien en de eigenschappen van de sprite aanpassen.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.