Opscode Chef

Een screenshot van het project

Het automatiseren van het inrichten van servers/sites via opscode chef.