Olthof

Een screenshot van het project

Een kleine site met een nieuw o.b.v. het wms-micro systeem.

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.