BFanger.nl v2

Een screenshot van het project

bfanger.nl maakt gebruik van het SledgeHammer PHP Framework en draait op een WD My Book World Edition netwerkschijf. Vanwege de relatief trage ARM CPU in deze machine is er volop gebruik gemaakt van diverse caching technieken en zijn er diverse optimalisaties doorgevoerd in het SledgeHammer Framework. Hiervoor is de afhankelijkheid van Smarty Template Engine weggewerkt, aangezien deze een lichte vertraging veroorzaakte.