Amstel.nl

Een screenshot van het project

Diverse uitbreidingen voor Amstel.nl:

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.