Albert Hein - Moestuintje App

Een screenshot van het project

Deze app is gemaakt met behulp van Ionic 2, dit op Angular 2 gebaseerde framework zorgt voor dat de app op zowel iOS als Android goed aanvoelt en dat functionaliteit zoals de back button werkt zoals je verwacht.

Hierdoor kunnen we gebruik maken van het Ionic Cloud Platform, dit maakt het mogelijk om een update uit te rollen zonder dat de deze door een AppStore approval process hoeft te gaan.

Overige gebruikte techieken Cordova, Crosswalk, RxJS, FFMpeg, Heroku

Deze projecten zijn gerealiseerd tijdens mijn dienstperiode bij de diverse werkgevers en zijn de concept & design fases reeds door overige partijen uitgevoerd.